Wystąpienia publiczne stanowią wyzwanie dla wielu osób. Podąża za tym rynek oferując szkolenia z autoprezentacji; szkolenia z kreacji wizerunku osobistego i firmowego; treningi medialne; metamorfozy wizerunkowe itd. Każda z tych ofert może przełożyć się na wzrost naszych zdolności prezentacyjnych, nawiązania nowych kontaktów, progresu umiejętności sprzedażowych, odświeżenia looku, nabycia nowego stylu, poprawy samopoczucia, wzrostu pewności siebie i wielu innych korzyści.

Dziesiątki moich klientów zadają podobne pytania, jak skutecznie występować publicznie? Co zrobić, żeby wreszcie zainteresować słuchaczy? Czego mam się nauczyć, aby prowadzić prezentacje niczym Steve Jobs?

Trzeba powiedzieć jasno, wystąpienia publiczne to przykład jednej z najmniej lubianych aktywności społecznych. Wyjątkowo unikanej a przecież nieustannie potrzebnej. Trudno nie zgodzić się z opinią, że wszystko jest prezentacją. Każde z naszych zachowań może być obserwowane, oceniane, nawet jeżeli tego sobie nie życzymy, nie spodziewamy się.

Jednak kluczowa jest świadomość posiadanych umiejętności, a zwłaszcza obszarów do poprawy. Prawdziwą sztuką jest obserwowanie reakcji innych ludzi, zwłaszcza kiedy sami przemawiamy a następnie wyciąganie wniosków z opinii, ankiet ewaluacyjnych itd. i wprowadzenie wniosków do późniejszej praktyki.

Definicyjnie autoprezentacja klasyfikowana jest przez pewną grupę badaczy jako część mowy niewerbalnej. Stanowi swego rodzaju narzędzie pozwalające na ukierunkowanie odbioru naszego wizerunku przez innych ludzi. Wśród wielu autorów panuje opinia, iż proces autoprezentacji jest nakładaniem swoistej maski, przybieraniu odpowiedniej pozy w zależności od roli jaką przyjmujemy w danej sytuacji, choć w mojej ocenie to zdecydowane uproszczenie.

Któż z nas nie chciałby porywać tłumów i być postrzegany jako mówca doskonały, jednak to dość enigmatyczne pojęcie i wcale nie każdy musi nim być. Czasem opanowanie podstawowych umiejętności może wywindować zdolności na bardzo wysoki poziom. Autoprezentacja posiada pewne wzory, techniki, modele których zastosowanie pozwala skuteczniej przedstawiać pomysły biznesowe, przekonywać innych ludzi. Opanowanie podstaw podczas szkolenia z prezentacji jest w mojej ocenie najprostszym sposobem. Szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych stają się coraz popularniejszą, powszechnie dostępną i relatywnie niedrogą formą pracy nad sobą. Jednak pamiętajmy – to trening czyni mistrza, a wiedza teoretyczna to jeszcze nie umiejętność!

W swojej praktyce najczęściej spotykam się z klientami, którzy korzystają z pomocy przed istotnymi prezentacjami biznesowymi, wystąpieniami w telewizji i radio, rozmowami kwalifikacyjnymi, procesami awansu, obronami prac doktoranckich i habilitacyjnych, prezentacjami przed inwestorami, konkursami, negocjacjami handlowymi, egzaminami, zmianami wizerunkowymi, przekształceniami firm, własnymi szkoleniami, spotkaniami z nowymi podwładnymi lub grupami współpracowników.

Warto pamiętać, że kluczowe wydaje się wybranie najbardziej korzystnej formy doskonalenia dopasowanej do własnych potrzeb i możliwości.

W bardzo bogatej ofercie rynkowej możemy znaleźć:

– udział w szkoleniach otwartych

– szkolenia z prezentacji, które uczą tworzenia świetnych materiałów (prezentacje multimedialne, perswazyjne teksty ) zwiększających zainteresowanie odbiorców

– bezpłatne szkolenia z EFS, kiedy zamówienia publiczne umożliwiają wybranie trenera dla określonej grupy (bardzo często projekty unijne  pozwalają bezrobotnym, osobom wykluczonym lub mikro i małym przedsiębiorcom pracować nad wzrostem zdolności prezentacyjnych)

– korzystania z doradztwa indywidualnego, zamkniętych konsultacji

– coaching wizerunku umożliwiający skonkretyzowaną pracę nad własnym imagem bazując na posiadanych zasobach, zdolnościach, często katalizujący wzrost osobistej motywacji itd.

Podczas wyboru współpracy najlepiej wcześniej zastanowić się nad kilkoma elementami:

– celu szkolenia

– zasobach finansowych

– pożądanych umiejętnościach

– czasu jakie zajmie

– doświadczeniu i rekomendacjach trenera

– rodzaju szkolenia (grupowe, indywidualne)

Przeanalizowanie własnych wymagań i potrzeb, pozwoli na dokonanie najlepszego wyboru i maksymalizację własnych zdolności za pieniądze znajdujące się w naszym zasięgu (dowiedz się więcej i przeczytaj wpis: „Jak wybrać studia, kurs lub szkolenie?”).

W kolejnych wpisach na blogu postaram się przybliżyć kluczowe etapy pracy nad zdolnościami prezentacyjnymi, konkretne umiejętności możliwe do szybkiego opanowania, popularne techniki autoprezentacyjne oraz zaznaczę informacje na temat kreacji wizerunku osobistego i firmowego.