Autoprezentacja

Autoprezentacja to jeden z najbardziej podstawowych tematów treningowych leżących w obszarze tak zwanych kompetencji miękkich. Zazwyczaj kojarzy się tylko z prowadzeniem prezentacji biznesowych, występami publicznymi w trakcie konferencji i targów, wypowiedziami okolicznościowymi. Jednak semantycznie  i znaczeniowo można rozbić ją na kilka elementów zdecydowanie poszerzając postrzeganie autoprezentacji:

  • Autoprezentacja jako wypowiedź o sobie
  • Autoprezentacja jako cześć mowy niewerbalnej
  • Autoprezentacja jako umiejętność, którą możesz szkolić
  • Autoprezentacja jako sztuka

Z dalszej treści dowiesz się czym różni się każda z nich i jak możesz wykorzystać każde z podejść w świadomej kreacji własnego wizerunku.

Autoprezentacja – krótki speech o sobie

Autoprezentację można postrzegać, jako mniejszą jednostkę odnoszącą się do wypowiedzi prezentującej Ciebie. Zatem zadaniem prezentera jest odpowiednie przedstawienie siebie wskazując na istotne informacje biograficzne, doświadczenie, zalety, pozytywy, benefity czy wyjątkowość własnej osoby. Często krótka wypowiedź (speech) ma przekonać przyszłego pracodawcę w trakcie starań o zatrudnienie lub awans. Może stanowić wprowadzenie do ważnego wystąpienia lub prelekcji w trakcie konferencji, targów, seminariów. Często poprzedza proces sprzedażowy, kiedy przedstawiasz się, mówisz kim jesteś, co masz do zaoferowania.

Autoprezentacja – część mowy niewerbalnej

W części pozycji literaturowych autoprezentacja to cześć mowy niewerbalnej odnosząc się zwłaszcza do kwestii wyglądu fizycznego, budowy ciała, wzrostu, płci, koloru skóry, fryzury, makijażu, ubioru itd. Suma tych czynników może przekładać się na postrzeganie człowieka i „klasyfikowanie” go do danej grupy np. rasowej, subkultury (hip hopowiec, biały kołnierzyk), poziomu zamożności (biedny, bogaty), zawodu (pracownik intelektualny, robotnik). Często postrzegana w ten sposób autoprezentacja może przyczynić się do wydawania ocen wartościujących na temat człowieka opierając się o ograniczoną, wręcz szczątkową liczbę informacji uzyskanych przede wszystkim na zasadzie pierwszego wrażenia.

Autoprezentacja jako umiejętność, której możesz się uczyć

Jak większość kompetencji miękkich autoprezentacja może podlegać zmianom, kształtowaniu, doskonaleniu. Najczęściej dzieje się tak, gdy pracodawca wysyła Cię na szkolenie lub osobiste obserwacje wskazują na potrzebę nauki nowych umiejętności. Zatem czego możesz nauczyć się w trakcie szkolenia z autoprezentacji? Wśród kluczowych elementów znajduje się przede wszystkim zdolność opanowania własnego ciała – postawy, gestów, odruchów (mowa niewerbalna), a także wyboru i pozycjonowania informacji, strukturyzowania wypowiedzi, techniki zwiększające zainteresowanie słuchaczy czy metody zmniejszające stres i uczące, jak go ukryć. To niezbędna podstawa, niejako wstęp do dalszych działań, które przechodzą w pełne procesy kreowania wizerunku osobistego i firmowego.

Przebieg szkolenia z autoprezentacji najczęściej dzieli się na kilka części:

  1. Wybieranie oferty
  2. Diagnozowanie Twoich potrzeb
  3. Kreowanie programu treningowego i terminarzu
  4. Przejście poszczególnych treningów
  5. Ewaluacja

Osobiście jestem entuzjastą treningów indywidualnych ze względu na ich precyzję, dopasowanie do osobistych potrzeb, dynamikę, elastyczność terminów oraz poufność. Jeżeli zależy Ci, aby szkolenie odbyło się przez skype lub z dojazdem do Ciebie to forma indywidualna będzie zawsze najlepsza.

Autoprezentacja jako sztuka

W tym miejscu odnosimy się do podstaw retoryki, która od wieków postrzegana jest jako sztuka. Sztuka prawidłowego, pięknego, kwiecistego i przekonującego mówienia, ale również osobistej prezentacji. Bogata w niezwykłe formy, których celem jest wręcz oczarowanie naszych słuchaczy, dla których rozmową z Tobą będzie niezwykłym doznaniem. Osiągnięcie takiego poziomu autoprezentacji jest wyjątkowym zadaniem i często sam trening nie wystarczy, a to osobiste predyspozycje są konieczne – można to nazwać talentem krasomówczym. Jednak musisz pamiętać, że nawet osoby posiadające tę iskrę nie zawsze są w stanie wpływać na swoich rozmówców będąc po prostu nieprzygotowanymi do wypowiedzi. Zatem szczypta talentu oraz ogrom treningu to gwarancja sukcesu w autoprezentacji pojmowanej jako prawdziwa sztuka.

Podsumowanie

W mojej ocenie autoprezentacja jest każdym z powyższych elementów, gdyż zarówno stanowi część mowy niewerbalnej odnoszącej się do naszego wyglądu i wizerunku zewnętrznego, może odnosić się do wypowiedzi na własny temat, jak również w zaawansowanej wersji stanowi sztukę, w której możesz uwolnić swój artyzm i dać ponieść się wyższym emocjom wpływając na swoich odbiorców. W końcu jestem zwolennikiem podejścia, że jak każdej umiejętności możesz się jej uczyć, krok po kroku uzyskując coraz wyższy poziom. Wystarczy trenować!

Kliknij i zamów szkolenie z autoprezentacji dla siebie, Twojej grupy, firmy, organizacji!!!

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Twoich danych osobowych jest DRIM Piotr Dubiński. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.