Autoprezentacja szkolenie

Jeżeli przyjmiemy perspektywę, że autoprezentacja to umiejętność, wówczas możliwe jest jej rozwijanie po przez szkolenie, kursy, treningi warsztaty. Szkolenie zdolności autoprezentacyjnych zazwyczaj składa się z kilku integralnych etapów, które warunkują ostateczny sukces uczestnika. Sytuacja jest mniej skomplikowana w przypadku szkoleń otwartych lub zamkniętych ze stałym programem, cennikiem i terminami – wybierasz pasujący Ci trening, opłacasz i już. Inaczej jest w przypadku szkoleń z autoprezentacji zamawianych indywidualnie lub budowanych na zamówienie pod konkretne wymagania firm, organizacji, grup czy sztabów. I taką perspektywę dziś przyjmiemy.

Badanie potrzeb

Pomijając kwestie dotarcia do klienta i sprzedaży, to z punktu widzenia treningowego kluczowe będzie badanie potrzeb. Zadaniem trenera jest pozyskanie informacji, które umożliwią zrozumienie wymagań klienta, obecnie odczuwalnych deficytów, oczekiwanych rezultatów, obszarów w jakich potrzebne są zwiększone zdolności prezentacyjne i gdzie będą wykorzystywane. Pozyskanie odpowiedzi następuje w kilku formach. W moim przypadku zazwyczaj rozmawiam z klientem osobiście, przez telefon, wysyłam arkusz diagnozujący. Po analizie zebranych danych możliwe jest zbudowanie podstawowej wiedzy o osobie i jej potrzebach.

Wycena treningu

Dopiero po rozmowie, często kilku mailach można przekazać rozsądną wycenę. Wysokość cen zależy od wielu czynników jednak zazwyczaj najważniejsza jest forma szkolenia (indywidualne czy dla zamkniętej grupy), konieczność dojazdu, zakres tematyczny czy ilość zamówionych szkoleń/godzin szkoleniowych. Zdecydowanie najdroższe są treningi zamawiane indywidulanie, z dojazdem do siedziby lub domu klienta, z zupełnie nowym programem napisanym pod precyzyjne wymagania (np. przygotowanie pod cykl wystąpień medialnych), z dużym ograniczeniem czasowym (1 miesiąc, podczas którego należy przeprowadzić 8 treningów). Jeżeli klient zaakceptuje określną ofertę, wówczas możliwe jest przejście do kolejnych etapów.

Przygotowanie programu szkolenia

W tym punkcie trener musi wykazać się doświadczeniem, intuicją, ale też zdrowym rozsądkiem. Należy przygotować taki zbiór wiedzy i zadań, które będą adekwatne do wymagań klienta, ale przede wszystkim przyniosą efekty. Może to wydawać się dziwne, ale jeżeli klient zamawia treningi, to w cale nie oznacza, że wie czego dokładnie chce, nad czym rzeczywiście trzeba pracować. Zawsze należy podchodzić elastycznie do programu treningów indywidualnych, które zamawiane są w pakietach (4-12 spotkań), gdyż w trakcie współpracy może okazać się, że klient miał małą samoświadomość, co tak naprawdę musi poprawić. Natomiast inna kwestia, to zmiany w życiu, do których dochodzi w okresie treningowym, kiedy trzeba zrewidować przygotowany wcześniej program pod nowe wyzwania (zmiana miejsca pracy, nowe zadanie od szefa, istotne negocjacje).

Treningi właściwe

Trening autoprezentacyjny trwa zazwyczaj od 4 do 12 spotkań po 2-4 godziny szkoleniowe. W trakcie treningów właściwych, a zwłaszcza pierwszego spotkania dochodzi do zrewidowania wcześniejszych wymagań, treści arkuszy diagnozujących, wyników rozmów z rzeczywistymi umiejętnościami klienta. Z mojego doświadczenia wynika, że w co najmniej 70% przypadków uczestnicy szkoleń indywidualnych niestety mylą się, co tak naprawdę jest ich mocna stroną, a co bolączką. Przekłada się to oczywiście na zakres szkolenia. Kilka nagrań treningowych oraz ćwiczeń zazwyczaj pokazuje priorytetowe obszary do pracy. Na każdym kolejnym treningu zajmujemy się poszczególnymi problemami eliminując deficyty prezentacyjne, korygując wcześniejsze działania, aż do uzyskania możliwe maksymalnego stopnia opanowania nowych umiejętności.

Bardzo ważne! Pamiętaj, że szkolenie autoprezentacji nie kończy się na pracy z trenerem. Prawdziwe utrwalenie zdobytych umiejętności odbywa się poza salą szkoleniową, w pracy, w domu, podczas oficjalnych wystąpień itd. Należy przyjąć bardzo prostą zasadę znaną między innymi z kursów tańca – na jedną godzinę pracy z trenerem przeznacz 5 godzin samodzielnych powtórek.

Ewaluacja i zamknięcie procesu

Każdy proces szkoleniowy powinien zakończyć się badaniem zadowolenia klienta, określeniem poziomu osiągniętych efektów, podkreśleniem tematów nie zrealizowanych oraz  wyznaczeniem kierunków do dalszej pracy. Warto, aby kontakt był stale utrzymywany, dzięki temu trener może powiadomić o promocjach, nowych szkoleniach czy darmowych produktach. Z kolei jeżeli efekty szkolenia były dla Ciebie satysfakcjonujące zdecydowanie pisemna rekomendacja będzie zawsze przyjemnym gestem oraz użyteczną nagrodą dla trenera.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Twoich danych osobowych jest DRIM Piotr Dubiński. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.