Województwo warmińsko-mazurskie i oczywiście jego stolica przez wielu przedstawicieli biznesu i nauki jest określana mianem Polski B. W pewnym sensie istnieją racje przemawiające za tą opinią, gdyż zarówno potencjał przemysłowy, liczba mieszkańców czy zamożność nie predestynuje do pozycji ekonomicznego lidera. Z drugiej strony województwo posiada olbrzymi potencjał rozwojowy zakorzeniony w wielu interesujących jednostkach, które niestety coraz częściej wybierają migrację. Jednak w dalszym ciągu istnieją świetne zasoby ludzkie zmierzające do wszechstronnego kształcenia, uczestnictwa w nowych wydarzeniach, chęci inwestycji własnych sił w rozwoju regionu.

W takim środowisku również coaching posiada pewne pole rozwojowe. Z jednej strony pojawiają się klienci chętni na sesje coachingowe, z drugiej strony istnieje zasadnicza potrzeba przekazywania wiedzy podstawowej dotyczącej coachingu i innych narzędzi wspomagających. Tym samym rację bytu mają zarówno szkolenia coachingowe wprowadzające do tematyki, jak i specjalistyczne, narzędziowe spotkania trenujące ściśle określone umiejętności oraz tradycyjne sesje z klientem indywidualnym i zespołowym.

Tematyka sesji coachingu bywa bardzo różna: od coachingu biznesowego, coachingu menadżerskiego, coachingu akademickiego czy coachingu politycznego po life coaching. Osobiście racji własnych upodobań wybieram przede wszystkim sesje biznesowe. W mojej ocenie poczucie zwiększonej skuteczności w pewnych obszarach przekłada się na znaczące efekty klienta. Równocześnie sam styl coacha jest niezwykle ważny i wpływa często na całość procesu. Niejednokrotnie spotykałem się z opiniami klientów o niewystarczającym poziomie energii w trakcie sesji coachingowych, z których wcześniej korzystali. Prowadzone są sesje rozmiękczone, mdłe, i jak mówili również moi trenerzy i superwajzorzy – trzymanie klienta zbyt długo w „piwnicy” nie zawsze jest dobre. Należy pamiętać, że istnieją różne szkoły coachingu, style, osobowości, również wśród coachów. Dlatego zawsze korzystnie jest dopasować coacha do swoich wymagań wybierając tych twardszych, biznesowych, energetycznych, jeśli właśnie tego potrzebujemy.

Trudno nie wspomnieć o ograniczeniach finansowych, gdyż sesja coachingowa w Olsztynie raczej nie może przekraczać 200 zł. Trzeba zrozumieć, że dla zdecydowanej większości mieszkańców to wszystkie pieniądze, które mogliby wydać miesięcznie na „przyjemności”. Nie inna sytuacja ma się również do rynku elbląskiego czy ostródzkiego. W mojej ocenie nigdy nie można pozwolić, aby ludzie pozostawali bez pomocy i wsparcia. Stąd w gestii trenerów i coachów leży chęć dzielenia się wiedzą również za wynagrodzenia dalekie od warszawskich;) Wydaje się, że znacznie większą siłę posiada późniejsza pozytywna rekomendacja, świetnie opinie internetowe, niż chwilowa chęć podwyższania stawek. Warto o tym pamiętać.

Czy tylko coaching? Odpowiedź na te pytanie jest jednoznaczna. Oczywiście, że nie. Niejednokrotnie podczas tzw. sesji zerowych spotykam się z sytuacją, iż klienci w pewnych obszarach po prostu nie mają pewnych umiejętności i wiedzy. Aby wydobyć potencjał należy bazować na posiadanych zdolnościach klienta, dlatego zdarza się, że zamiast coachingu polecam trening, szkolenie czy doradztwo. Zgodnie z metodyką w trakcie sesji nie powinno przekazywać się gotowej wiedzy, a czasem właśnie tego potrzebują klienci. Zwłaszcza w okresach wytężonej pracy, deficytu czasu – np. w okresie kampanii wyborczej zaawansowane procesy coachingowe w mojej ocenie nie mają sensu. Klient oczekuje jasnych rozwiązań, pomysłów na dynamiczne i skutecznie działania. Jeżeli czas na sesje coachingowe nie został zainwestowany na kilka miesięcy przed, to już korzystniej będzie przyjrzeć się  własnej działalności po zakończeniu kampanii. Podobna analogia występuje w świecie biznesu. Warto działać z wyprzedzeniem, gdyż przynosi to świetne rezultaty i skutecznie chroni przed niepotrzebnym stresem i sytuacjami kryzysowymi.

Mam nadzieję, że wpis przybliżył choć trochę specyfikę coachingu biorąc pod uwagę województwo warmińsko-mazurskie. Osoby zainteresowane większą dozą informacji zapraszam serdecznie do kontaktu mailowego oraz na bezpłatne sesje zerowe!

Zachęcam również do zapoznania się z innymi wpisami na blogu dotyczącymi coachingu politycznego, specyfiki pracy doradcy politycznego, kwestii autoprezentacji i wystąpień publicznych, funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości czy sposobów na wybór najlepszych form szkolenia.

Zapraszam serdecznie do obejrzenia wywiadu w TVP Olsztyn, gdzie w skondensowanej wersji możesz uzyskać więcej informacji na temat coachingu!

Poranek TVP Olsztyn 1.6.2016