Jak wygrać wybory samorządowe | parlamentarne | na prezydenta | wójta | radnego

Szkolenie indywidualne | Warsztaty dla sztabów

Szkolenie „Jak wygrać wybory?” to intensywny program treningowy przygotowujący do skutecznego startu w elekcji 2018 roku. Opiera się na 3 filarach tematycznych:

– Prowadzenie kampanii wyborczej

– Kreowanie wizerunku polityka

– Reklama stacjonarna i internetowa

Moduł „Prowadzenie kampanii wyborczej” – pozwala na stworzenie pełnego planu, którego celem będzie przygotowanie profesjonalnej i skutecznej kampanii. Nasze działania obejmą niezwykle szeroki zakres od określenia celów i efektów kampanii, aż po rozpisanie pełnego harmonogramu poszczególnych aktywności:

 • dokonanie analizy potencjału wyborczego polityka  na bazie obecnego wizerunku oraz przebiegu i osiągnięć poprzednich kampanii
 • określenie niezbędnych zasobów wyborczych (wielkość sztabu, zaplecze techniczne, finanse)
 • dobór najbardziej adekwatnej strategii i taktyk wyborczych
 • budżetowanie kampanii
 • ustalenie szczegółowego planu działań

Moduł „Kreowanie wizerunku polityka” – Celem programu jest radykalny wzrost zdolności prezentacyjnych w trakcie spotkań z wyborcami, debat wyborczych, odczytów, prelekcji konferencyjnych, przemówień okolicznościowych oraz wywiadów radiowych, telewizyjnych, prasowych i internetowych.

Trening porusza najważniejsze wyzwania stojące przed politykiem:

 • zdolność tworzenia złożonych argumentów i prezentacji własnego zdania oraz programu
 • pozycjonowanie danych, informacji i faktów
 • kontrolowanie postawy ciała oraz używanie szerokiej puli adekwatnych gestów
 • eliminacja zbędnych „ozdobników” – „yyy, aaa, hmm” itp.
 • zdolność do doboru adekwatnego stroju i dodatków
 • techniki radzenia sobie z trudnym lub agresywnym odbiorcą
 • kontrolowanie emocji i  stresu

Moduł „Reklama stacjonarna i internetowa” – umożliwia efektywną promocję w mediach BTL i ATL, aby możliwe było dotarcie do wybranej grupy odbiorców z precyzyjnie wypozycjonowanym wizerunkiem przy jednoczesnej minimalizacji ponoszonych kosztów. Zajmiemy się kluczowymi działaniami mającymi bezpośredni wpływ na zasięg i skuteczność prowadzonej promocji:

 • doprecyzowanie programu, haseł wyborczych i tekstów promocyjnych
 • pomoc w przeprowadzeniu sesji zdjęciowej i wybór najlepszych grafik
 • tworzenie przykuwających wzrok materiałów wyborczych (plakatów, ulotek, bilbordów)
 • implementacja kampanii internetowej (metody tworzenia wizytówek on-line, marketing w gogle, wykorzystanie portali społecznościowych w nowoczesnych kampaniach)
 • tworzenie scenariuszy reklam telewizyjnych, radiowych i internetowych
 • kreacja i prowadzenia media events

Zamów szkolenia zanim rozpocznie się kampania i skorzystaj z najniższych cen już od 100 zł/godzina szkoleniowa!

 Obniżysz koszty jeżeli:

 • wybierzesz pakiet spotkań indywidualnych lub szkolenie w większej grupie (sztab  lub komitet wyborczy)
 • wykupisz od razu  kilka godzin/dni szkoleniowych
 • zamówisz szkolenie znacznie wcześniej
 • nastawiasz się na długotrwałą współpracę
 • polecasz DRiM i uczestniczysz w systemie rekomendacji
 • trenujesz intensywnie pomiędzy sesjami i potrzebujesz ich mniej!

Proces zamówienia szkolenia:

 1. Dzwonisz lub opisujesz własne wyzwanie wyborcze
 2. Na podstawie arkusza diagnozującego proponujemy wstępny zakres doradztwa
 3. Wyznaczasz warunki szkolenia:
 • indywidulanie lub w grupie
 • osobiście lub on-line
 • pojedyncze spotkanie lub pakiet treningowy
 • szkolenie zamknięte lub jedno ze szkoleń otwartych
 • termin (data, ilość godzin, pora dnia)
 1. Zaczynamy działania!

Jeżeli masz wątpliwości lub potrzebujesz indywidualnej wyceny zadzwoń do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie finansowe.

Uwaga: Liczba prowadzonych przez nas kandydatów/kandydatek jest ograniczona! Nie zwlekaj i zarezerwuj jak najszybciej indywidualne doradztwo lub szkolenie dla siebie lub Twojej listy/sztabu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Twoich danych osobowych jest DRIM Piotr Dubiński. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.