Szkolenie „Jak wygrać wybory?” to intensywny program treningowy przygotowujący do skutecznego startu w elekcji 2019 roku. Opiera się na 3 filarach tematycznych:

– Prowadzenie kampanii wyborczej

– Kreowanie wizerunku polityka

– Reklama stacjonarna i internetowa

Moduł „Prowadzenie kampanii wyborczej” – pozwala na stworzenie pełnego planu, którego celem będzie przygotowanie profesjonalnej i skutecznej kampanii. Nasze działania obejmą niezwykle szeroki zakres od określenia celów i efektów kampanii, aż po rozpisanie pełnego harmonogramu poszczególnych aktywności:

Moduł „Kreowanie wizerunku polityka” – Celem programu jest radykalny wzrost zdolności prezentacyjnych w trakcie spotkań z wyborcami, debat wyborczych, odczytów, prelekcji konferencyjnych, przemówień okolicznościowych oraz wywiadów radiowych, telewizyjnych, prasowych i internetowych.

Trening porusza najważniejsze wyzwania stojące przed politykiem:

Moduł „Reklama stacjonarna i internetowa” – umożliwia efektywną promocję w mediach BTL i ATL, aby możliwe było dotarcie do wybranej grupy odbiorców z precyzyjnie wypozycjonowanym wizerunkiem przy jednoczesnej minimalizacji ponoszonych kosztów. Zajmiemy się kluczowymi działaniami mającymi bezpośredni wpływ na zasięg i skuteczność prowadzonej promocji:

Zamów szkolenia zanim rozpocznie się kampania i skorzystaj z najniższych cen już od 100 zł/godzina szkoleniowa!

 Obniżysz koszty jeżeli:

Proces zamówienia szkolenia:

  1. Dzwonisz lub opisujesz własne wyzwanie wyborcze
  2. Na podstawie arkusza diagnozującego proponujemy wstępny zakres doradztwa
  3. Wyznaczasz warunki szkolenia:
  1. Zaczynamy działania!

Uwaga: Liczba prowadzonych przez nas kandydatów/kandydatek jest ograniczona! Nie zwlekaj i zarezerwuj jak najszybciej indywidualne doradztwo lub szkolenie dla siebie lub Twojej listy/sztabu.