Marketing polityczny to zespół narzędzi umożliwiających nie tylko skutecznie przeprowadzenie kampanii wyborczej, ale również efektywne działania po objęciu stanowiska.

Nieustannie współpracuję z kandydatami, czynnie działającymi politykami i urzędnikami w celu maksymalizacji efektów prowadzonych kampanii. Każdy z nich uzyskał  progres kompetencji miękkich, wzrost poparcia, wielu zakończyło kampanię wygraną lub nawiązaniem nowych kontaktów osobistych i biznesowych.

Okazuje się kandydaci świadomie i profesjonalnie prowadzący kampanie są w stanie uzyskać wyższe wyniki, oszczędność zasobów finansowych, większą efektywność indywidualną  oraz zachowanie lepszego stanu zdrowia.

Szkolenie skierowane jest do:

Możesz dobrać zawartość szkolenia według swoich wymagań (określona tematyka z wybranego modułu szkolenia) lub zamówić jedno/dwudniowe szkolenie poruszające najważniejsze informacje oraz trenujące szczególnie potrzebne umiejętności.

Moduły coachingowe i zarządcze:

Moduły prezentacyjne:

Moduły narzędziowe i promocyjne:

Obniżysz ceny jeżeli

Przykład: Wybieram trening on-line (Skype) x 4 indywidualne spotkania (po 3 h/szkoleniowe)  x 100 zł/h szkoleniowa = 1200 zł/netto + Vat

Proces zamówienia szkolenia:

  1. Dzwonisz lub opisujesz własne wyzwanie
  2. Wyznaczasz warunki szkolenia (indywidualnie lub w grupie; osobiście lub on-line; pojedyncze spotkanie lub pakiet treningowy; szkolenie zamknięte lub jedno ze szkoleń otwartych; termin – data, ilość godzin, pora dnia)
  3. Na podstawie arkusza diagnozującego proponujemy wstępny plan działań i wycenę
  4. Przechodzisz pierwszy trening!

Zanim podejmiesz decyzję zapraszam zwłaszcza do kontaktu telefonicznego, dzięki temu dostosujemy szkolenie pod najwyższe wymagania i aktualne potrzeby