Marketing polityczny

28.11.2017
Doradztwo indywidualne

Marketing polityczny to zespół narzędzi umożliwiających nie tylko skutecznie przeprowadzenie kampanii wyborczej, ale również efektywne działania po objęciu stanowiska.

Nieustannie współpracuję z kandydatami, czynnie działającymi politykami i urzędnikami w celu maksymalizacji efektów prowadzonych kampanii. Każdy z nich uzyskał  progres kompetencji miękkich, wzrost poparcia, wielu zakończyło kampanię wygraną lub nawiązaniem nowych kontaktów osobistych i biznesowych.

Okazuje się kandydaci świadomie i profesjonalnie prowadzący kampanie są w stanie uzyskać wyższe wyniki, oszczędność zasobów finansowych, większą efektywność indywidualną  oraz zachowanie lepszego stanu zdrowia.

Szkolenie skierowane jest do:

 • kandydatów pierwszy raz startujących w wyborach (przyszłych radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, eurodeputowanych, parlamentarzystów)
 • doświadczonych polityków
 • biur poselskich i senatorskich
 • urzędów w trakcie kampanii promocyjnych oraz projektów inwestycyjnych i społecznych
 • urzędów w trakcie restrukturyzacji i zmian personalnych oraz procesu odświeżania wizerunku
 • polityków po objęciu nowego urzędu

Możesz dobrać zawartość szkolenia według swoich wymagań (określona tematyka z wybranego modułu szkolenia) lub zamówić jedno/dwudniowe szkolenie poruszające najważniejsze informacje oraz trenujące szczególnie potrzebne umiejętności.

Moduły coachingowe i zarządcze:

 • ustalisz i zwymiarujesz główny cel Twojej kampanii
 • dobierzesz odpowiednią strategię i taktykę
 • dowiesz się, jak rekrutować i motywować własny zespół
 • poznasz metody skutecznego poszukiwania funduszy
 • stworzysz plany zastępcze użyteczne w sytuacjach kryzysowych
 • wykorzystasz narzędzia optymalizujące działania oraz umożliwiające lepsze zarządzanie czasem
 • poznasz wybrane modele coachingowe zwiększające motywację własną i grupową
 • przyswoisz techniki radzenia sobie ze stresem, tremą, zmęczeniem i innymi dystraktorami
 • wypracujesz skuteczne metody pracy z trudnymi klientami, współpracownikami czy wyborcami

Moduły prezentacyjne:

 • poznasz najskuteczniejsze strategie kreacji wizerunku
 • wykreujesz kompletny wizerunek (poznasz typy i rodzaje wizerunku oraz scharakteryzujesz własny)
 • zajmiesz się pozycjonowaniem wizerunku (odróżnianie od konkurencji, poszukiwanie cech unikalnych)
 • przejdziesz trening autoprezentacji i wystąpień publicznych  (min. nauka znaczenia mowy niewerbalnej, przygotowanie do spotkań politycznych i biznesowych; więcej w zakładce autoprezentacja)
 • poznasz zasady tworzenia perswazyjnych wypowiedzi i przemówień publicznych
 • rozpoczniesz trening mowy niewerbalnej (kontrola mimiki twarzy, trening gestykulacji i postaw ciała, eliminacja zbędnych  interferencji językowych – yyyy, aaaa, yhym, mmm, itd.)
 • wytrenujesz sposoby udzielania wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych
 • skoordynujesz przekaz słowny z używanymi gestami i ich dynamiką
 • dobierzesz odpowiedni  strój, galanterię i dodatki
 • opanujesz najważniejsze modele i techniki teorii wpływu społecznego
 • poznasz kluczowe zasady NLP oraz teorii perswazji i manipulacji

Moduły narzędziowe i promocyjne:

 • zgłębisz zasady prowadzenia kampanii bezpośrednich i pośrednich
 • odnajdziesz najefektywniejsze kanały zaistnienia Twojego wizerunku w świadomości wyborców
 • nauczysz się zasad tworzenia perswazyjnych haseł i tekstów wyborczych
 • poznasz standardy kreacji spersonalizowanych stron internetowych, wizytówek, plakatów, ulotek, bilbordów i megabordów, spotów radiowych i telewizyjnych
 • pozyskasz wiedzę o bezpłatnej i płatnej reklamy internetowej (pozycjonowanie, reklamy Google AdWords, zakup banerów internetowych, internetowym marketingu wirusowym)
 • poznasz podstawy erystyki (sztuki wygrywania sporów politycznych)
 • dowiesz się, jak kreować media events (konferencje, spotkania, itp.)​

Obniżysz ceny jeżeli

 • wybierzesz pakiet spotkań indywidualnych lub szkolenie w większej grupie
 • wykupisz od razu  pakiet godzin/dni szkoleniowych
 • zamówisz szkolenie znacznie wcześniej
 • nastawiasz się na długotrwałą współpracę
 • polecasz DRiM i uczestniczysz w systemie rekomendacji
 • pracujesz intensywnie pomiędzy sesjami i potrzebujesz ich mniej!

Przykład: Wybieram trening on-line (Skype) x 4 indywidualne spotkania (po 3 h/szkoleniowe)  x 100 zł/h szkoleniowa = 1200 zł/netto + Vat

Proces zamówienia szkolenia:

 1. Dzwonisz lub opisujesz własne wyzwanie
 2. Wyznaczasz warunki szkolenia (indywidualnie lub w grupie; osobiście lub on-line; pojedyncze spotkanie lub pakiet treningowy; szkolenie zamknięte lub jedno ze szkoleń otwartych; termin – data, ilość godzin, pora dnia)
 3. Na podstawie arkusza diagnozującego proponujemy wstępny plan działań i wycenę
 4. Przechodzisz pierwszy trening!

Zanim podejmiesz decyzję zapraszam zwłaszcza do kontaktu telefonicznego, dzięki temu dostosujemy szkolenie pod najwyższe wymagania i aktualne potrzeby

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Twoich danych osobowych jest DRIM Piotr Dubiński. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.