Reklamy

Przykładowe reklamy High Ticket

Reklama do kampanii TOFU na bezpłatny webinar z High Ticket

Reklama do kampanii TOFU na bezpłatny webinar z High Ticket ze wskazaniem problemów

Reklama MOFU na umówienie rozmowy HT wersja 1

Reklama MOFU na umówienie rozmowy HT wersja 2

Copyright DRIM 2022