Coaching

30.11.2017
Sesje indywidualne

Coaching staje się jednym z najpopularniejszych systemów pomocowych opartych na założeniach, iż każdy człowiek ma nieograniczony potencjał, posiada największą wiedzę o sobie samym, jest zdolny do wszelkich osiągnięć i może zapragnąć zmiany.

W swojej działalności pomagam szerokiej gamie ludzi reprezentujących różne zawody, osobowości, posiadających odmienne marzenia i plany życiowe. Jednak większość rozpoczyna proces prawdziwej zmiany. Realizując własne plany otrzymują wreszcie zamierzone efekty, zaczynają dostrzegać moc własnej decyzyjności i sprawczej siły.

Jeżeli zależy Ci na szybkim uzyskaniu kluczowych informacji na temat coachingu zapraszam serdecznie do obejrzenia mojego najnowszego wywiadu w TVP Olsztyn! Program włącza się od 45 minuty, jeżeli chcesz obejrzeć cały serwis poranny zapraszam na oficjalną stronę TVP Olsztyn.

Specjalizuję się na następujących obszarach:

Business coaching

 • rozpoczniesz pracę nad Twoimi zdolnościami przywódcy i lidera
 • sprecyzujesz, zwymiarujesz, dokładnie określisz cele zawodowe
 • użyjesz pogłębionych wizualizacji przyszłej kariery
 • odnajdziesz własne miejsce w strukturach firmowych lub zastanowisz się nad własną działalnością
 • wykreujesz sposoby  na poradzenie sobie z konfliktami firmowymi
 • poradzisz sobie ze spadkiem formy lub nawet z syndromami wypalenia zawodowego
 • dokonasz analizy własnych zasobów, możliwości, predyspozycji
 • zachowasz korzystne proporcje pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

Coaching polityczny

 • zwizualizujesz wizję własnej kariery politycznej
 • uświadomisz sobie, jakie wartości są dla Ciebie ważne
 • ustalisz cel politycznych działań
 • przyjrzysz się potencjalnym skutkom    Twoich decyzji
 • dokonasz analizy posiadanego wizerunku i tożsamości politycznej
 • wyciągniesz wnioski z poprzednich kampanii i wykorzystasz skutecznie własne doświadczenia
 • poradzisz sobie z nadmiarem dystraktorów i stresogenów
 • popracujesz nad usyskaniem  balansu pomiędzy wymaganiami działalności politycznej a życiem osobistym
 • odszukasz najlepsze sposoby wykorzystania własnych zdolności i zasobów
 • wyznaczysz drogi dotarcia do wyborcy i mobilizacji elektoratu
 • pozyskasz nowe sposoby kontroli własnych działań

Jak przebiega współpraca?

 1. Wstępna rozmowa telefoniczna lub kontakt mailowy
 2. Bezpłatna sesja zerowa (ustalamy zasady współpracy, poznajesz metody pracy coachingowej itp. )
 3. Sesje właściwe od 3 do 10 motywujących spotkań
 4. Podsumowanie, zamknięcie i ewaluacja procesu

Zawsze dostosowuję formy pracy oraz wynagrodzenie do potrzeb i możliwości klienta. Zanim podejmiesz decyzję zapraszam do kontaktu telefonicznego, wówczas będzie możliwe umówienie się na bezpłatną sesję zerową, dzięki czemu poznasz metodykę pracy i główne założenia procesu coachingowego.Wykorzystanie narzędzi coachingowych możliwe jest przez różne formy oddziaływania.

Możesz zamówić indywidualną sesję coachingową lub sesję coachingu grupowego. Jeśli chcesz zmotywować zespół do działania polecam moje dedykowane wykłady motywacyjne, treningi lub szkolenia zamknięte z wykorzystaniem narzędzi coachingowych. Jeżeli pragniesz wprowadzić metody coachingowe w działanie struktur Twojej firmy lub organizacji wybierz szkolenie indywidualne, dzięki któremu poznasz i opanujesz najważniejsze umiejętności coacha.

Zachęcam również do wejścia na mój blog, gdzie otrzymasz świeżą dawkę wiedzy szkoleniowej oraz coachingowej!.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Twoich danych osobowych jest DRIM Piotr Dubiński. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.